Algemene voorwaarden: Aanbieders

Ruim 1900 mantelzorgers krijgen een mantelzorgwaardering van de gemeente Assen. De mantelzorgwaardering heeft een waarde van € 100,00. Mantelzorgers kunnen dit bedrag uitgeven in onze webwinkel.

Versie 1.0

Wij willen graag de belangrijke afspraken vastleggen in begrijpelijke taal. Heb je vragen? Stel ze gerust!

 1. Definities
  1. Informele Zorg Assen: Een website voor de iedereen die met zorg te maken heeft uit de gemeente Assen.
  2. Klant: Een persoon die jouw producten koopt in de webwinkel.
  3. Aanbieder: Een organisatie (bedrijf, vereniging en stichting, winkel) die één (of meer) product(en) plaatst in onze webwinkel.
  4. Webwinkel: Onze webwinkel met producten.
  5. Product: Verzamelnaam voor producten, diensten, lidmaatschappen en/of abonnementen die aan aanbieder aanbiedt.
  6. Aanbiedersbijdrage: Het bedrag dat je aan ons afdraagt over elke bestelling die een klant bij jouw organisatie heeft geplaatst.
  7. Afhaalbewijs: Een bestelbewijs waarmee de klant een product kan afhalen bij de aanbieder. Dit is een waardedocument.
 2. Informele Zorg Assen
  1. Wij zijn Met Gezond Boerenverstand. Wij verzorgen de uitvoering en digitale ondersteuning van Informele Zorg Assen voor Gemeente Assen.
  2. Wij hebben een helpdesk waar iedereen met vragen of opmerkingen terecht kan. E-mail ons via helpdesk@informelezorgassen.nl, bel ons via 085 - 80 81 280, of chat met ons via de chatoptie op deze website.
  3. Wij proberen e-mails binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
  4. Wij zijn telefonisch en per chat bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00 uur.
  5. Wij voelen ons vrij om op basis van de drukte de openingstijden van de helpdesk aan te passen.
 3. Voorwaarden
  1. Een organisatie kan zich aanmelden als het is gevestigd in Assen of een gemeente er omheen.
  2. De organisatie moet producten kunnen aanbieden die aansluiten bij het doel van Informele Zorg Assen.
 4. Belangrijke datums
  1. De klant kan bestellen tot en met 17 december 2023.
  2. De klant kan afhalen tot en met 24 december 2023.
  3. Aanbieders kunnen bestellingen afboeken tot en met 31 december 2023. Na deze datum kunnen wij uitbetalingen niet meer verwerken.
 5. Aanmelding
  1. Bij een aanmelding vragen wij om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en KvK-nummer van je organisatie. Wij willen ook graag een contactpersoon. Als je als aanbieder btw-plichtig bent moet je ook het btw-nummer opgeven. Zonder deze gegevens kunnen wij niet uitbetalen.
  2. Je vult het formulier naar waarheid in.
  3. De aanmelding mag alleen worden gedaan door iemand die beslissingsbevoegd is, akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en de aanbiedersbijdrage.
  4. Na je aanmelding ontvang je van ons een e-mail met daarin een bevestiging dat wij je aanvraag hebben ontvangen.
  5. Wij beoordelen alle aanmeldingen van aanbieders binnen 14 dagen. Wij controleren of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden.
  6. Na goedkeuring ontvang je de inloggegevens. Bewaar deze zorgvuldig en houdt deze geheim om misbruik te voorkomen.
  7. Tegen afwijzing staat geen bezwaar open.
  8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of verkeerd invoeren van informatie.
  9. Wij plaatsen de naam van de organisatie openbaar op de website. De volgende gegevens worden ook getoond als je deze hebt ingevuld: logo, adres, telefoonnummer, e-mailadres, omschrijving.
 6. Deelname
  1. Aanbieders nemen minimaal 1 kalenderjaar deel aan Informele Zorg Assen.
  2. Deelname wordt automatisch verlengd. Als aanbieder kun je je deelname eenzijdig stoppen.
  3. Deelname is gratis. Als aanbieder betaal je 15% bijdrage over alle bestellingen die via onze webwinkel bij jouw organisatie zijn geplaatst. Deze bijdrage hebben we nodig om het Informele Zorg Assen betaalbaar te houden.
  4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of verkeerd invoeren van informatie. Aanbieders kunnen hun gegevens zelf aanpassen in hun account. Lukt dit niet, of heb je vragen, neem dan contact op met de helpdesk.
 7. Producten
  1. Aanbieders kunnen maximaal 30 producten toevoegen.
  2. Aanbieders kunnen het hele jaar producten toevoegen.
  3. Producten toevoegen kan alleen als je de volgende gegevens verstrekt: titel, omschrijving, categorie, doelgroep, prijs en btw-tarief.
  4. Aanbieders bepalen zelf het aanbod en de prijs. Je mag klanten geen structurele extra kosten laten betalen voor het gebruik van Informele Zorg Assen. Eventueel eenmalige bijkomende kosten moeten in de omschrijving worden beschreven.
  5. Aanbieders bepalen zelf of een product kan worden verstuurd. Als een product kan worden verstuurd dan bepaal je zelf de verzendkosten. De verzendkosten moet je inclusief btw opgegeven. Het btw-tarief moet daarbij gelijk zijn aan het btw-tarief van het product.
  6. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste invoer van het product.
  7. Wij beoordelen alleen producten waarbij om persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit doen wij binnen 14 dagen. Wij controleren of het product aansluit bij het doel van Informele Zorg Assen.
  8. Na goedkeuring van een product is deze zichtbaar in de webwinkel en kunnen klanten het product meteen bestellen.
  9. Aanbieders bewaren persoonsgegevens van een klant niet langer dan noodzakelijk. Nadat de overeenkomst is uitgevoerd, mogen alleen nog de gegevens worden bewaard die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de belastingwetgeving.
  10. Aanbieders gaan bij het toevoegen van een product een leveringsverplichting aan. Als een product (tijdelijk) is uitverkocht dan moet je een gelijkwaardig alternatief bieden aan de klant.
 8. Bestellingen
  1. Alle bestellingen zijn persoonsgebonden.
  2. Aanbieders ontvangen bestellingen direct vanuit Informele Zorg Assen.
  3. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaken van inkomende bestellingen.
  4. Aanbieders moeten zelf bestellingen afboeken. Zonder afboeking kunnen wij een bestelling niet uitbetalen.
  5. De klant kan bestellingen afhalen vanaf 5 dagen na de besteldatum.
  6. De klant neemt altijd een afhaalbewijs mee. Deze kan geprint of digitaal getoond worden.
  7. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het innemen en/of behandelen van het afhaalbewijs. Dit staat gelijk aan de afname en betaling van de bestelling. Controleer de afhaalcode en controleer of het afhaalbewijs niet eerder is ingeleverd.
  8. Aanbieders moeten bestellingen binnen 5 dagen opsturen.
  9. Aanbieders moeten verkochte producten altijd leveren, ook als het product daarna uit de webwinkel is verwijderd.
  10. Aanbieders mogen klanten geen structurele extra kosten laten betalen voor het gebruik van Informele Zorg Assen.
  11. De klant kan bestellingen niet annuleren. Wij maken alleen in bijzondere gevallen een uitzondering op deze regel. Annuleren gaat altijd in overleg met de aanbieder.
 9. Facturering
  1. Wij sturen je iedere maand per e-mail een overzicht van de omzet van de afgelopen maand. Je kunt deze facturen ook vinden in je account. Op die factuur staat de omzet per product, inclusief de btw-specificatie die de aanbieder aan de bestelling heeft gekoppeld. De aanbiedersbijdrage is hierop al in mindering gebracht.
  2. Wij betalen je omzet altijd uit op de eerste maandag van de volgende maand. Je ontvangt de uitbetaling van Met Gezond Boerenverstand.
 10. Misbruik
  1. Bestellingen zijn persoonsgebonden. Wij zien het doorverkopen van bestellingen als misbruik van Informele Zorg Assen. Als je signalen ontvangt van mogelijk misbruik dan moet je dit melden via helpdesk@informelezorgassen.nl.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Als je vindt dat wij ergens in tekortkomen dan horen wij dat graag. Informeer ons zo snel mogelijk via e-mail of per post over deze tekortkoming. Beschrijf hierin duidelijk wat er aan de hand is en geef ons een redelijke tijd om dit te herstellen.
  2. Wij zijn, tegenover aanbieders, alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis van onze kant.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade, zoals verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst en andere indirecte schade.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat aanbieders onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt.
  5. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten van derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
  6. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag of een onderdeel daarvan. Als er sprake is van verzekerde schade, dan zijn wij aansprakelijk tot de hoogte van het door de verzekering uitgekeerde bedrag.
 12. Conflictsituaties
  1. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een dienst, activiteit, lidmaatschap of abonnement.
  2. Gemeente Informele Zorg Assen treedt op als bemiddelaar in conflictsituaties.
 13. Klachten
  1. Als je ontevreden bent over Informele Zorg Assen kan je een klacht indienen. Wij nemen klachten serieus en behandelen klachten zorgvuldig.
  2. Je kan een klacht indienen door contact op te nemen met onze helpdesk via helpdesk@informelezorgassen.nl.
 14. Privacy
  1. Wij behandelen persoonsgegevens overeenkomstig met de AVG. Dit leggen wij uit in ons privacybeleid.
  2. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
  3. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met alle derde partijen.
  4. Wij verwachten dat aanbieders zich ook aan de verplichtingen uit de AVG en de toepasselijke wet- en regelgeving houden.
 15. Geldigheid
  1. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het lezen en naleven van deze algemene voorwaarden.
  2. Deze algemene voorwaarden kunnen eens per jaar worden aangepast.
  3. Alleen de laatste versie van de algemene voorwaarden is geldend.
  4. Op alle producten, diensten, activiteiten, lidmaatschappen en abonnementen gelden de (garantie)voorwaarden van de aanbieder.
  5. Met het aanbieden van producten, diensten, lidmaatschappen dan wel abonnementen neemt de aanbieder de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Alle informatie op één plek