Algemene voorwaarden aanbieders

Wij houden niet van dikke contracten en kleine lettertjes. Toch willen we wel graag belangrijke afspraken vastleggen om verwachtingen over en weer helder te hebben. Onderstaand hebben we dit zo compact mogelijk uitgewerkt. Hebt u vragen? Stel ze gerust! Bij wijziging van deze afspraken wordt u altijd op de hoogte gesteld via uw Mijn account pagina en heeft u het recht om uw aanbod per direct in te trekken.

 

Versie 1.1 (herzien dd. 17/04/2017)

 

1. Definities

Aanbieder – Bedrijf, stichting of vereniging die producten en/of diensten aanbiedt in de (online) webwinkel.

Afhaalbewijs – Een geprint of digitaal waarde-document met een omschrijving van de bestelling en een unieke afhaalcode.

Helpdesk – Online chatfunctie met ervaren medewerkers die het Systeem en processen door en door kennen. De chat heeft ook een bel-me-terug functie.

Mantelzorgwaardering – De vergoeding die mantelzorgers ontvangen als waardering voor hun inspanningen.

Webwinkel – De webwinkel met producten en diensten voor mantelzorgers.

Product – Een product, dienst of activiteit dat aangeboden wordt in de webwinkel.

Provisie – Een aanbieder betaalt alleen een provisie over de omzet, deelname zelf is gratis. De bijdrage bij verkoop is 15% exclusief btw over de gerealiseerde omzet exclusief BTW.

Systeem – Het geheel aan functionaliteiten die noodzakelijk zijn voor het besteden van de mantelzorgwaardering in de webwinkel.

VoorMeerWaarde – De ontwikkelaar en uitvoerder van de Informele Zorg Assen namens gemeente Assen. VoorMeerWaarde BV, Kamer van Koophandel 08158572.

 

2. Procesbeschrijving (verkort)

In november 2016 is de webwinkel in Assen geopend. Mantelzorgers kunnen vanaf dat moment hun mantelzorgwaardering zelf uitkiezen uit aanbod van lokale aanbieders uit gemeente Assen. Een aanbieder en mantelzorger ontvangen van elke bestelling direct een bevestiging. De mantelzorger kan 5 dagen na het ontvangen van deze bevestiging, de bestelling met het afhaalbewijs afhalen bij de aanbieder. Zo heeft de aanbieder voldoende tijd voor het klaarzetten van de bestelling. Een aanbieder neemt bij het afhalen het afhaalbewijs in of neemt de afhaalcode over voor het afboeken.

 

3. Beheren en afboeken van producten

Binnen 2 weken na aanmelding bij Informele Zorg Assen ontvangt een aanbieder bevestiging van deelname of een afwijzing. Bij bevestiging ontvangt een aanbieder de inloggegevens om producten te plaatsen en af te boeken. Mocht een aanbieder ondersteuning wensen bij het plaatsen of afboeken, dan is dat mogelijk via de klantenservice.

 

4. Bestellingen afhalen of bezorgen?

Een aanbieder kan per product aangeven of deze afgehaald of ook bezorgd kan worden. Bij bezorging kan aangeven worden wat de bezorgkosten voor dat product zijn. Wij raden aanbieders aan om in ieder geval een aantal producten te kunnen bezorgen, dit vergroot de leveringskans.

 

5. Facturatie en uitbetaling

De aanbieder hoeft geen (verkoop)factuur op te stellen. De aanbieder hoeft alleen afgehaalde producten af te boeken. Op de eerste dag van de maand genereert het systeem op basis van deze afboekingen een verkoopfactuur namens aanbieder (dit heet forward billing). Op deze factuur staan alle geleverde producten gespecificeerd met btw-specificatie. Hierop wordt de provisie van 15% in mindering gebracht. In de eerste week van deze maand wordt de uitbetaling verzorgd op het door Aanbieder opgegeven bankrekeningnummer.

 

6. Aandachtspunten

Een aantal zaken zijn essentieel voor een juiste verwerking van alle bestellingen, facturatie en uitbetaling. VoorMeerWaarde verzorgt alle processen en de juiste werking van het Systeem, een Aanbieder is verantwoordelijk voor:

6.1 Opgave van de juiste BTW tarieven van door haar geplaatste Producten.
6.2 Opgave van het juiste bankrekeningnummer waarop uitbetaald wordt.
6.3 Opgave van het juiste KvK-nummer.
6.4 Opgave van een juist en geldig BTW-nummer van de Aanbieder.
6.5 De verkoopprijs van door haar geplaatste Producten (de verkoopprijs van een Product mag niet negatief afwijken van de reguliere verkoopprijs bij Aanbieder).

Bij afwijking, onvolledigheid of onjuistheid kunnen facturen en uitbetaling uitgesteld of zelfs geannuleerd worden.

 

7. Informatieplicht

Aanbieder is verplicht VoorMeerWaarde direct op de hoogte te stellen van alles wat een juiste en volledige levering van een bestelling in de weg kan staan. Hieronder valt bijvoorbeeld: voorraadproblemen, uitlopende producten en tevens (dreigende) surseance van betaling of faillissement. VoorMeerWaarde kan uitbetaling(en) opschorten of zelfs annuleren als er twijfel is over het voldoen aan deze informatieplicht.

 

8. Looptijd samenwerking

Aanbieder neemt minimaal 1 jaar deel aan Informele Zorg Assen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na 1 jaar kan de aanbieder (eenzijdig) besluiten om de looptijd niet te verlengen. Ook aan beëindiging zijn geen kosten verbonden.