Als gevolmachtigde optreden

Als een familielid, buurvrouw of andere naaste aan je heeft gevraagd om zijn of haar belangen te behartigen, dan kun je optreden als gevolmachtigde. Het kan gaan om geldzaken, medische behandelingen of persoonlijke wensen. Of een combinatie daarvan.

Alle informatie op één plek