Mantelzorg en je uitkering

Als je werkloos of arbeidsongeschikt wordt, dan hebben de jaren dat je mantelzorg hebt verleend misschien invloed op je WW-uitkering of WIA-uitkering. Deze jaren tellen mee voor je arbeidsverleden. Dit heet het mantelzorgforfait.

Alle informatie op één plek