Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg. Het is bedoeld voor jongeren, volwassenen en ouderen met een ziekte of beperking die blijvend zorg nodig hebben.

Alle informatie op één plek