Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Is iemand onvoldoende zelfredzaam of kan diegene niet goed meedoen in de maatschappij? En kan zijn of haar netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Alle informatie op één plek