Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op informelezorgassen.nl en dienstverlening.

Wie zijn wij?

Gemeente Assen beheert Informele Zorg Assen. Met Gezond Boerenverstand verzorgt de uitvoering en digitale ondersteuning van Informele Zorg Assen. Wij verwerken samen persoonsgegevens van iedereen die van dit platform gebruikt maakt. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig, veilig en transparant met jouw persoonsgegevens om.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als iemand onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens over het bezoek. Wij verzamelen je IP-adres, besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt. Wij analyseren deze gegevens voor statistieken. Lees hierover meer in de cookieverklaring.

Bij een aanmelding voor één van onze diensten vragen wij om persoonsgegevens. Deze geef je direct aan ons via de website, e-mail, chat of telefoon of via een tussenpersoon. Wij vragen nooit meer persoonsgegevens dan wij nodig hebben en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor je het aan ons hebt gegeven.

 • Als iemand lid wil worden van de community op deze website, hebben wij in ieder geval een naam, geslacht en e-mailadres nodig. Deze gegevens hebben wij nodig om een uniek account aan te maken.
 • Als iemand de mantelzorgwaardering aanvraagt hebben wij aanvullende gegevens nodig. Hiervoor vragen wij om je adres, telefoonnummer, geboortedatum en het adres van de zorgvrager. Deze gegevens gebruiken wij om te controleren of diegene in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering van Gemeente Assen.
 • Als iemand een bestelling plaatst in de webwinkel vragen wij mogelijk extra persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van een dienst of het verzenden van een product. Wij sturen deze gegevens aan de aanbieder.
 • Als iemand de mantelzorgwaardering wil laten uitbetalen hebben wij ook een bankrekeningnummer en tenaamstelling nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij niet uitbetalen.
 • Als iemand zich aanmeldt als aanbieder hebben wij gegevens nodig over de organisatie. Wij vragen om naam, adres en e-mailadres van de organisatie. Van de contactpersoon van de organisatie vragen wij om naam, geslacht en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om te communiceren over het account, producten en bestellingen. Van de organisatie hebben wij ook minimaal het bankrekeningnummer en KvK-nummer nodig. Voor organisaties die btw-plichtig zijn hebben wij ook het btw-nummer nodig.
 • Als iemand zich aanmeldt voor een bijeenkomst hebben wij gegevens nodig die we delen met de projectleider. Dit is nodig om deelnemers bij te houden en op de dag zelf in te kunnen zien hoeveel personen werkelijk aanwezig zijn. Nadat de persoonsgegevens met dit doel zijn verwerkt worden ze verwijderd.

Na je aanmelding op Informele Zorg Assen maken wij een account voor je aan. In je account bewaren we gegevens van eerdere bestellingen, bijdragen in de community, e-mailwensen en persoonlijke gegevens. Je krijgt een unieke gebruikersnaam met wachtwoord waarmee je kan inloggen. Houd deze geheim. Ook wij kunnen niet zien wat je wachtwoord is omdat wij deze onomkeerbaar versleutelen.

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief dan ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief met het laatste nieuws, evenementen in of rond de gemeente Assen. Wil je liever geen nieuwsbrief ontvangen? Geen probleem. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan in ‘mijn account’ of in de nieuwsbrief.

Voor de uitvoering onze diensten aan jou gebruiken wij je persoonsgegevens ook voor het contact met de helpdesk, bestellingen, en communicatie via telefoon of e-mail.

Wij verwerken persoonsgegevens pas als je er toestemming voor geeft, of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kan de toestemming altijd weer worden ingetrokken.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat je privacy beschermd blijft. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hieronder vallen maatregelen zoals encryptie, database restricties, pseudonimisering, logging, en tweefactorauthenticatie.

Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en houden een register van verwerkingsactiviteiten, een toestemmingsregister en een datalekprocedure bij. Zo kunnen wij aantonen dat we aan de privacywetgeving voldoen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan echt nodig is. Daarna verwijderen we alle gegevens die we van je hebben. Of we gebruiken jouw gegevens alleen nog anoniem, omdat we sommige gegevens nodig hebben voor onze financiële verantwoording.

 • Van leden bewaren wij de gegevens tot het account is verwijderd.
 • Van mensen die de mantelzorgwaardering hebben aangevraagd, bewaren wij de bijbehorende gegevens tot maximaal 2 maanden na de sluiting van de platformeditie. Dit is noodzakelijk voor onze administratie en voor de toekenning van de volgende editie van de mantelzorgwaardering. Dit geldt ook voor verwijderde en uitgeschreven accounts.
 • Van aanbieders bewaren wij de gegevens ook tot maximaal 2 maanden na de sluiting van de platformeditie van het jaar waarin een account is verwijderd. Dit is noodzakelijk voor onze administratie.
 • Van mensen die een e-mailadres hebben achter gelaten bij het insturen van een tip bewaren wij de gegevens tot het einde van de platformeditie.
 • Van mensen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief bewaren wij de bijbehorende gegevens tot zij zich hebben uitgeschreven.

Voor back-ups gebruiken wij een bewaartermijn van 6 weken.

Volgens de wet zijn wij verplicht om bepaalde (persoons)gegevens 7 jaar lang te bewaren. Zoals de basisgegevens van Informele Zorg Assen voor een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Met wie delen we jouw gegevens?

We delen je gegevens alleen met andere partijen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Wij maken hierover afspraken met deze partijen. Wij werken samen met een hostingpartij en partijen voor onze administratie.

Wij gebruiken ook derde partijen voor onze dienstverlening en het verzamelen van statistieken. Wij zijn gerechtigd om bezoekersaantallen en websitegebruik te analyseren en voor als statistieken te gebruiken. Dit doet wij alleen nadat gegevens anoniem gemaakt zijn. Lees hierover meer in de cookieverklaring.

Bij het plaatsen van een bestelling in de webwinkel kunnen wij vragen om persoonsgegevens zoals het verzendadres. Deze gegevens delen wij met de aanbieder omdat deze persoonsgegevens nodig zijn om de bestelling uit kunnen uitvoeren.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt altijd het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. De meeste gegevens kun je zelf inzien en aanpassen in ‘mijn account’.

Wil je uit ons systeem worden verwijderd, dan kun je contact opnemen met Gemeente Assen. Wij kunnen niet altijd alles verwijderen omdat we wettelijk verplicht zijn om een aantal gegevens te bewaren.

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing. Daarom is er voor de beoordeling van de mantelzorgwaardering altijd sprake van een menselijke beslissing. Wij controleren of de gegevens juist zijn ingevuld en of je recht hebt op de mantelzorgwaardering.

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over het gebruik van je gegevens kun je contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van Gemeente Assen. De FG is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

Functionaris voor de Gegevensbescherming:

FG@informelezorgassen.nl

Met Gezond Boerenverstand heeft een medewerker gegevensbescherming:

privacy@metgezondboerenverstand.nl

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Alle informatie op één plek